0903.061.567HotLine

Mr.Thành: 0903.061.567

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
bandotreotuonghcm@gmail.com

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Bản đồ thế giới trước 1945 có gì đặc biệt?

Trước năm 1945, thế giới trải qua thế chiến thứ nhất và bước vào thế chiến thứ 2. Sau 2 cuộc chiến tranh toàn cầu, bản đồ thế giới có nhiều thay đổi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cục diện chung, sự phân chia lãnh thổ, quyền lợi, chính trị mà còn ảnh hưởng đến các quốc gia nhỏ.

Chỉ sau năm 1945, nhiều quốc gia giành được độc lập mới có tên trên bản đồ thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng khám phá bản đồ thế giới trước 1945 để tìm hiểu thêm về tình hình chính trị, chiến tranh cũng như sự phân chia lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới thời bấy giờ.

Bản đồ thế giới trước 1945 có gì đặc biệt?

Bản đồ thế giới trước 1945 có gì đặc biệt?

Bản đồ thế giới trước 1945 có gì đặc biệt

Thời điểm trước năm 1945, sau khi xảy ra thế chiến thứ nhất và bước vào thế chiến thứ 2, bản đồ thế giới được phân định một cách rõ rệt thể hiện sự phân chia lãnh thổ cũng như xung đột về chính trị. Lúc này, bản đồ thế giới thể hiện các quốc gia giữa 2 phe trục và đồng minh cũng như các quốc gia trung lập. Tình hình thế giới có nhiều biến động trong chiến tranh, vì vậy, sự phân chia lãnh thổ của các quốc gia cũng không thống nhất, thường xuyên thay đổi và có nhiều điểm khác biệt so với ngày nay.

Trong đó, các quốc gia theo phe trục và các quốc gia theo phe đồng minh được thể hiện rõ ràng trên bản đồ thế giới trước 1945 bằng 2 màu đối lập. Cùng với đó, các vùng đất, lãnh thổ bị 2 phe thôn tính sau chiến tranh cũng được thể hiện rõ nét và có sự phân hóa rõ rệt.

Có thể nói rằng, bản đồ thế giới trước 1945 được phân chia theo cục diện chính trị lúc bấy giờ, thể hiện sự xung đột và giằng co gay gắt giữa 2 phe và có thể dễ dàng thay đổi bất cứ khi nào.

Trước năm 1945 Việt Nam chưa hề xuất hiện trên bản đồ thế giới

Trước năm 1945, sự phân chia lãnh thổ các quốc gia đa phần đều dựa trên tình hình chính trị. Chủ yếu, các quốc gia đều được chia thành phe trục, phe đồng minh, lãnh thổ của 2 phe và các quốc gia trung lập. Trong thời gian đó, Việt Nam chưa hoàn toàn giải phóng đồng nghĩa với việc không có tên trên bản đồ thế giới mà chỉ là một vùng đất nằm trong phạm vi lãnh thổ chia chắc của các quốc gia tham chiến.

Bản đồ thế giới trước 1945 không hề nhắc đến tên Việt Nam và các đất nước lân cận mà chỉ đơn giản thể hiện sự tồn tại của một vùng lãnh thổ là thuộc địa của Pháp. Điều này cũng xảy ra tương tự với các quốc gia nhỏ bé khác bị thôn tính và chưa giành được độc lập.

Tìm hiểu thêm về bản đồ thế giới trước 1945, ta có thể thấy sự phân chia lãnh thổ thời bấy giờ cũng như tình hình chiến tranh và chính trị trên thế giới. Đồng thời, điều này phần nào thể hiện được cục diện chiến tranh và những hy sinh, mất mát của các quốc gia thuộc địa bị đô hộ trong quá trình giành lại chủ quyền dân tộc, quyền tự do chính trị và được xuất hiện trên bản đồ thế giới.